Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Polska |  
      Wyszukiwanie zaawansowane
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Oprogramowanie Synergy


ArchiwumArchiwum
Strona 96 z 126     

Oprogramowanie Synergy


Oprogramowanie do kontroli i zarządzania energią


Oprogramowanie do nadzoru i zarządzania energią

Ulotka


 

Oprogramowanie Synergy zostało zaprojektowane do monitoringu i kontroli produktów LOVATO Electric wyposażonych w porty komunikacji i zostało wykonane w oparciu o interfejs przeglądarki internetowej, co umożliwia kontrolę instalacji elektrycznej w prosty i efektywny sposób. Poza nadzorem parametrów elektrycznych oprogramowanie umożliwia sprawdzanie wszystkich informacji otoczenia pracy i całego procesu (status pracy, alarmy, etc.), parametryzację oraz przeprowadzanie działań w oparciu o listę komend.
● System: Serwer – wielu Klientów, do współpracy z interfejsem przeglądarki internetowej
(w oparciu o serwer bazy danych Microsoft SQL)

● Jednoczesne zarządzanie różnymi kanałami komunikacji (każdy z niezależną konfiguracją: protokoły, prędkość przesyłu danych, typ połączenia: RS-232, RS-485, Ethenet, modem),

● Zarządzanie dynamicznymi adresami TCP/IP

● Prosta i intuicyjna konfiguracja nie wymagająca specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki.

 

DEMO

Podgląd wersji Demo
Użytkownik: Demo GB 
Hasło: synerg

 

 

DOKUMENTACJA

Lista kompatybilnych urządzeń Lovato Electric – 31 stycznia 2014

Ulotka

Minimalne wymagania sprzętowe


 

 

PLIKI INSTALACYJNE I STEROWNIKI

Wersja 3 (0.99GB) – 31 stycznia 2014
(Plik instalacyjny Synergy, kompletna wersja na okres 60 dni)

Aktualizacja do Wersji 3 - 31 stycznia 2014
(Aktualizacja z wersji 2 do wersji 3)

04_SynergyDriver20140110.xlsx - 31 stycznia 2014
(Sterowniki urządzeń Lovato Electric)

Należy wgrać pobrany plik przy użyciu funkcji: Użyteczne → Import sterowników


 

 

INSTRUKCJE TECHNICZNE

Instrukcja użytkownika – 31 stycznia 2014

Instrukcja aktywacji licencji


 

 

UŻYTECZNE

Biblioteka grafik dla urządzeń Lovato Electric
Biblioteka grafik dla symboli, rysunków, …

Miernik ogólny: Strony, logi i wykresy
Należy wgrać pobrany plik przy użyciu funkcji: Użyteczne → Import kanałów, urządzeń, …


Regulator współczynnika mocy: Strony, dane i wykresy
Należy wgrać pobrany plik przy użyciu funkcji: Użyteczne → Import kanałów, urządzeń, …


Jednofazowy system fotowoltaiczny
Należy wgrać pobrany plik przy użyciu funkcji: Użyteczne → Import kanałów, urządzeń, …


 

 

Produkty opisane na tej stronie mogą zostać zmienione lub ulepszone w dowolnym momencie.
Opisy i szczegóły, tj. dane techniczne i działania, rysunki, schematy i instrukcje nie posiadają wartości kontraktowej.
By uniknąć zagrożenia dla zdrowia lub mienia produkty powinny być instalowane przez wykwalifikowany personel w zgodzie z obowiązującymi normami elektrycznymi. Jakiekolwiek oprogramowanie pobrane z tej strony posiada prawa autorskie LOVATO Electric.
Powielanie, kopiowanie, dystrybucja lub retransmisja przez użytkownika jest wyraźnie zabroniona przez prawo. Użytkowanie oprogramowania do celów innych niż łączenie ze specjalnie do tego zaprojektowanymi urządzeniami jest również zabronione.
Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za oprogramowanie oraz sprzęt użyty do jego instalacji. LOVATO Electric nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przypadkowe, wynikowe czy pośrednie uszkodzenie programów lub danych oraz za szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania oprogramowania lub zaniedbania przez użytkownika.

 

Strona 96 z 126