Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Polska |  
      Wyszukiwanie zaawansowane
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Bloki różnicowoprądowe P1RA


ArchiwumArchiwum
Strona 56 z 126     

Bloki różnicowoprądowe P1RA


Bloki różnicowoprądowe P1RA


P1RA residual blocks

Bloki różnicowoprądowe serii P1RA powiększają ofertę wyłączników modułowych LOVATO Electric.

Urządzenia te wykorzystuje się do ochrony ludzi przed dotykiem pośrednim (porażeniem prądem elektrycznym). Mogą być wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej ze względu na wykrywanie prądu doziemnego. Bloki różnicowoprądowe (o prądzie różnicowym zadziałania 30mA i 300mA) montuje się jako przystawki do wyłączników nadprądowych serii P1MB (od 1 do 63A, z charakterystyką B, C i D); taka kombinacja tworzy w jednym urządzeniu zabezpieczenie przed porażeniem ludzi, przeciwpożarowe i linii kablowych.
 

Certyfikaty i zgodności:

  • Zgodne z normami: IEC/EN 61009-1.

Zobacz więcej

Strona 56 z 126     
ArchiwumArchiwum

Nowe produkty