Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Polska |  
      Wyszukiwanie zaawansowane
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Analizatory sieci do montażu tablicowego z wyświetlaczem LCD


ArchiwumArchiwum
Strona 112 z 124     

Analizatory sieci do montażu tablicowego z wyświetlaczem LCD


96x96mm


Analizatory sieci DMG 900..., z możliwością rozbudowy, zostały wykonane w wersji tablicowej (96x96mm). Duży, graficzny ekran dotykowy zapewnia ekstremalnie proste interakcje między urządzeniem a użytkownikiem. Wysoka jakość wykonania analizatorów zapewnia bardzo dokładne pomiary i daje możliwość kontroli systemów dystrybucji energii. Cechy te gwarantują wykrywanie ewentualnych problemów z jakością energii i zapobieganie wynikającym z tego konsekwencjom. Do głównych zalet analizatorów nalezy zaliczyć szeroki zakres napięcia zasilania pomocniczego, wysoką dokładność, możliwość rozbudowy o 4 dodatkowe moduły.

Główne pomiary elektryczne:
-

Napięcie: międzyfazowe, fazowe i systemu

-

Napięcie zasilania pomocniczego (tylko wersje z zasilaniem DC)

-

Prądy: fazowe

-

Prąd w przewodzie neutralnym: rzeczywisty lub kalkulowany

-

Moc: pozorna, czynna i bierna, wartości fazowe i całkowite

-

Współczynnik mocy: wartości fazowe i całkowita

-

Cos fi dla każdej z faz i wartość całkowita

-

Częstotliwość mierzonego napięcia

-

Asymetria napięcia i prądu

-

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia i prądu

-

Analiza harmonicznych napięcia i prądu do 63 składowej

-

Funkcja HIGH/LOW: pomiary chwilowe i zapis wartości maksymalnych i minimalnych dla napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy, cos fi oraz częstotliwości

-

Funkcja uśredniania

-

Maksymalne zapotrzebowanie na moc i prąd

-

Kierunek przepływu mocy

-

Częściowe i całkowite liczniki energii czynnej, biernej oraz pozornej, z programowalną funkcją taryfy

-

Programowalny, całkowity i częściowy, licznik godzin

-

Licznik impulsów do ogólnego zastosowania: zliczanie impulsów zużycia wody, gazu, itp (tylko z modułem rozszerzeń)

-

Moduł rozszerzeń z analizą jakości energii wg EN 50160.

Charakterystyka ogólna
-

Zakres napięcia zasilania pomocniczego: 90-484VAC / 93.5-300VDC dla DMG 900; 9-70VDC dla DMG 900 D048 

-

Zakres pomiaru napięcia: międzyfazowe 10-830VAC, fazowe 5-480VAC

-

Możliwość zastosowania w układach SN i WN, przy użyciu przekładników napięciowych

-

Prąd znamionowy wejścia: 5A

-

Zakres pomiaru prądu: 0.002-10A 

-

Zakres pomiaru prądu z przekładnikami prądowymi: 10 000A

-

Zakres pomiaru częstotliwości: 45-66Hz / 360-440Hz

-

Pomiary napięcia i prądu metodą TRMS

- Dokładność wg EN50470-3 (MID - klasa B) 
- napięcie: ±0.2% (50-830VAC) 
- prąd: ±0.2% (0.1-1.1 Ie) 
- moc: ±0.5% f.s. 
- współczynnik mocy: ±0.5% 
- częstotliwość: 0.05% 
- energia czynna: klasa 0.5S (IEC/EN 62053-22) 
- energia bierna: klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 
-

Pamięć nieulotna do zapisu listy zdarzeń

-

Protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU i ASCII (tylko z modułami rozszerzeń)

-

Programowanie i zdalna kontrola przy użyciu oprogramowania (tylko z modułami rozszerzeń)